gerostomatologia

Gerostomatologia– stomatologia dla osób starszych.

 

Osoby starsze ze względu na swój wiek i zmiany zachodzące w ich organizmach wraz z upływem czasu wymagają specjalnego traktowania również w zakresie zdrowia jamy ustnej. Działem medycyny, który zajmuje się problemami jamy ustnej u seniorów, jest gerostomatologia. Dział ten obejmuje wiedzę z zakresu nauk stricte stomatologicznych, czyli stomatologii zachowawczej, protetyki i periodontologii, oraz z zakresu określonych dziedzin medycyny ogólnej – takich, jak geriatria i gerontologia. W zakres gerostomatologii wchodzą tez zagadnienia z zakresu psychologii, socjologii i etyki.

 

Wraz z upływem czasu zmieniają się warunki fizyczne i fizjologiczne u człowieka oraz stan jego zdrowia.

Razem z powstawaniem zmian fizycznych obserwuje się również pojawianie się zmian związanych z psychiką. Wszystkie te zjawiska wpływają na zachowanie i zdrowie człowieka starzejącego się lub starego.

 

Wśród najczęstszych zadań należących do gerostomatologii wymienia się profilaktykę, leczenie i rehabilitację stomatologiczną oraz protetyczną. Zadania te realizowane są czasem w trudnych warunkach – co może być spowodowane złym stanem ogólnym zdrowia pacjenta, zmianami w jego psychice oraz nawykami. Stan zdrowia jamy ustnej pacjenta w starszym wieku jest często odzwierciedleniem jego stanu ogólnego. Zatem im pacjent mniej sprawny ruchowo i umysłowo, tym większe prawdopodobieństwo, że w jego jamie ustnej rozwiną się choroby przyzębia, próchnica i pojawią się luki po utraconych zębach.

 

Dzięki postępowi technicznemu i technologicznemu oraz dzięki rosnącej świadomości zagrożeń wynikających z niezachowywania higieny jamy ustnej, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się wzrost liczby osób, które do późnego wieku zachowują swoje zęby – jeśli nie wszystkie, to przynajmniej część. Jednak wraz z wydłużeniem się czasu życia obserwuje się też wzrost częstości występowania chorób przyzębia.

 

Zadaniem dentystów zajmujących się gerostomatologią jest zatem nie tylko obserwacja i leczenie zmian próchnicowych oraz przywracanie funkcjonalności narządu żucia poprzez użycie protez dentystycznych, ale też stały monitoring jamy ustnej osoby starszej pod kątem pojawiania się bądź pogłębiania schorzeń dotykających tkanki przyzębia.